2 maart: Vriendendag

Iedereen die zich als vriend van het ITC beschouwt, of belangstelling heeft voor dit unieke Centrum, is van harte welkom. Daar we voor soep en brood zorgen willen we graag weten hoeveel mensen er komen.

We heffen geen toegangsprijs, maar een donatie wordt op prijs gesteld. Inschrijven is belangrijk dus graag opgeven via: https://forms.gle/kanpM9adtCpzRNFZ7

Programma Vriendendag 2 maart 2024

10.00 Welkom met koffie etc.

10.30 Arend Heijbroek: “ITC op weg naar 100 jaar en daarna”.

Na de oprichting van het Theosofisch Centrum in 1925 is er veel veranderd, accenten zijn verlegd. Wat is gebleven is een actief spiritueel centrum, dat gedragen wordt door haar Vrienden. Het dynamische proces van verandering, van luisteren naar wat je de Stem van de Stilte zou kunnen noemen, geeft ons voortdurend nieuwe impulsen. Samen met onze Vrienden verkennen we de toekomst, om die vervolgens vorm te geven.

11.00 Gespreksgroepen rond de volgende vragen:

1. Kan je omschrijven wat het ITC voor jou betekent?
2. Zou je zelf meer willen betekenen voor het ITC nu of in de toekomst?
3. Wat betekent “vrienden zijn van het ITC” voor jou?
4. Wat voor andere vragen leven er?
Ieder groepje wordt gevraagd een korte samenvatting voor te bereiden voor terugrapportage na de lunch
pauze.

12.00 Lunch; voor soep en brood wordt gezorgd.

13.00 Plenaire terugrapportage, gelegenheid Q&A, introduceren nieuwe commissie.

14.00 Parcival van Gessel: “Van de geest in de stof: hoe worden je goede intenties tastbaar?”

14.45 Wim Leys: “De vier natuurrijken die ons bekend zijn, en de Deva’s die ons niet bekend zijn”

Eigenlijk weet iedereen dat er vier natuurrijken zijn (mineralen, planten, dieren en mensen), hoewel we hier niet echt bewust mee omgaan. Er zit veel meer in dan zo op het eerste gezicht lijkt. Deze kennis te koppelen aan het idee van evolutie is zeer vruchtbaar, en geeft diep inzicht. In onze tijd is vrijwel helemaal vergeten dat er ook nog een ander rijk is, met een parallelle evolutie, met voor ons onzichtbare bewoners. Dit wordt vaak niet geloofd, eerder ontkend en bespot. Ook dit rijk van de Deva’s doorloopt zijn eigen evolutie, en is onontbeerlijk voor het leven op onze aarde.

15.30 Wandeling over het terrein met Parcival, Arend en Wim

Tijdens de wandeling proberen we om ons meer bewust te worden van het energetische aanzicht van het terrein, waar de zichtbare natuur in contact staat met de onzichtbare Deva wereld. Dit is een belangrijk aspect van ons werk.

16.00 sluiting

Route: Voor hen die voor het eerst naar het ITC komen: de ervaring leert dat men snel verdwaalt.
Raadpleeg daarom hier de routebeschrijving. Tip voor navigatie in de auto: voer in “Meentweg 9, 1411 GR Naarden”.

Events

Upcoming Events