test
smalle banner
RD smalle banner ITC
unsplask smale banner
previous arrow
next arrow

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

The following is in Dutch, as it is in line with Dutch legislation. The Centre as an organisation working for common benefit falls under certain tax exemptions. We do not have to pay taxes on donations and legacies.

Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens de Algemene wet inzake rijksbelastingen (artikel 5b lid 3i), is de Stichting Sint Michael van het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) gehouden specifieke informatie over zichzelf en haar functioneren openbaar te maken. Daarmee kunnen donateurs die gebruik willen maken van de ANBI-regeling voor belastingvrij schenken, zich informeren over een aantal specifieke gegevens, die bijvoorbeeld kunnen worden vergeleken met andere ANBI instellingen.

Contactgegevens:

Postadres Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
telefoon 035 – 694 51 21
Officiële kantooruren dinsdag en donderdag 10.00 – 14.00
E-mail info@itc-naarden.org
Site www.itcnaarden.org
Kamer van Koophandel 41192395
Fiscaal nummer 33.78.500

Donaties

Donaties en legaten zijn zeer welkom en vormen een onmisbaar deel van onze inkomsten. Het ITC doet niet aan fondswerving. Het beschikt statutair over een vermogensfonds. De statuten bepalen hierover het volgende (uit artikel 14):

  1. “De stichting bezit een onderhoudsfonds, hierna te noemen Endowment Fund, dat tot doel heeft zo nodig bijdragen te leveren aan het behoud en onderhoud van het landgoed en overige door de Council aan te wijzen activiteiten overeenkomstig het doel van de Stichting.
  2. Het Endowment Fund wordt gevormd door legaten en schenkingen, die dit fonds expliciet als bestemming hebben, en door gelden die door de Council als zodanig bestemd worden.
  3. Het kapitaal van het Endowment Fund mag niet worden aangesproken. [..]”

Algemeen dagelijks bestuur

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester

Gewoon lid

 

Arend Heijbroek
Helma Kuit
vacant
Helma Kuit
Parcival van Gessel
Guido Haas
Jan Rietdijk
Peter Le Poole

Beloningsbeleid

Uit artikel 4.5 van de statuten: “De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. [..]”
Het ITC heeft geen mensen in dienst. Al het werk wordt in principe door vrijwilligers gedaan met uitzondering van ingehuurd professioneel werk, zoals schoonmaak, wasserij, elektra en schilderen. Een beperkt aantal vrijwilligers krijgt een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 145 per maand, in overeenstemming met de Wet op de loonbelasting, artikel 2 lid 6.

Doelstelling en missie

De stichting heeft ten doel: het beginsel van universele broederschap en vrede te bevorderen, geïnspireerd door de hoogste menselijke waarden, met de wil de wereld te dienen en in het besef van de Eenheid van Het Leven in alles en allen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Missie, de rede waarom wij bestaan:

De mensheid te dienen als spiritueel studie en retraite centrum, door mensen uit te nodigen om aan het proces van innerlijke transformatie te werken.

Kernwaarden
De kernwaarden van het ITC zijn gebaseerd op de eenheid van het leven.

  • Regeneratie van de mensheid door persoonlijke transformatie, gebaseerd op een dieper begrip van ieders eigen natuur. Deze zoektocht naar waarheid is met name gebaseerd op esoterische wijsheid.
  • Vrijheid van denken; dit betekent geen dogma’s en sektarisme. Eenieder is verantwoordelijk voor zijn eigen spirituele pad.
  • Schoonheid en dienstbaarheid. Dit uit zich in de programma’s, zowel als in het handhaven van de schoonheid en de speciale sfeer van het centrum. Dit houdt in dat in harmonie met de natuur wordt gewerkt.

 

Uit beleidsplan ITC als spiritueel studie- en retraitecentrum

Het ITC: identiteit en werk
Het ITC is een onlosmakelijk deel van de internationale Theosophical Society (TS). De TS maakt deel uit van zijn traditie en is verbonden met de spirituele lijn van zijn oprichters. Dit draagt bij tot de speciale sfeer van het Centrum, zijn energie en tot op zekere hoogte ook zijn bescherming. De President van de TS is ook President van het ITC, waardoor de theosofische identiteit wordt gewaarborgd. Het Centrum heeft ook een speciale relatie met de organisaties die in de loop van de jaren vanuit het werk van de TS Adyar zijn ontstaan.

Spiritueel werk: het uiteindelijke doel is regeneratie of transformatie
Wat verstaan we onder een spiritueel centrum? Het spirituele werk van het ITC heeft veel verschillende dimensies en kan plaats vinden via studie, dialogen, meditatie, ceremonieel werk en/of dienstbaarheid. Een open, ondogmatische benadering is essentieel voor de spirituele sfeer van het Centrum en vormt in feite haar unieke karakter. Het Centrum is als zodanig een spiritueel centrum, maar heeft mensen nodig om actief te worden. Het kan worden beschouwd als een spiritueel laboratorium, waar de veilige sfeer de bezoekers in staat stelt om in spiritueel opzicht kwetsbaar te zijn, op zoek naar diepere wegen van begrip. Door het werk op het Centrum worden subtiele energieën getransformeerd naar een niveau waarop deze kunnen worden gebruikt. Het is een van de weinige TS-gemeenschappen in de wereld, waar TS-leden wonen en werken. Dit brengt de verplichting met zich mee om actief te zijn. Activiteiten zijn dan ook een centraal punt voor het ITC, omdat het ITC alleen als spiritueel Centrum kan functioneren door de activiteiten van eenieder.

Het ITC als studie- en retraitecentrum
Het bestuur meent dat de lijn die is uitgewerkt aansluit bij de eisen van de tijd. Tegenwoordig komen mensen bij elkaar of gaan naar een dergelijk centrum om twee redenen:

• Om gelijkgezinde mensen te ontmoeten, om inspiratie op te doen voor de innerlijke kwaliteit van het leven, om spirituele ervaringen te delen of om beter inzicht te krijgen in levensvragen. Het sleutelwoord is delen.
• Om te ontsnappen aan de onrust van de wereld, met vergelijkbare doelen. Sleutelwoord is stilte.
Levende ervaring, inspiratie en transformatie zijn belangrijke elementen, collectief of individueel. Gasten komen voor een persoonlijke retraite of studie. De bibliotheek is in dit verband een belangrijk onderdeel; de inhoud daarvan moet voldoende aantrekkingskracht bieden om naar het Centrum te komen en daar enige tijd te verblijven.

 

Financiële verantwoording

Staat van ontvangsten en uitgaven 2020 en 2021 (in € 1,000)

Inkomsten 2020 2021 Uitgaven 2020 2021
Verhuur accommodatie 97,0 80,5 onderhoudskosten 88,2 119,6
verleende kortingen -17,6 -16,2 nutslasten  36,9    38,0
verhuur kamers, woningen 65,4 67,4 schoonmaak, wasserij 14,7     17,2
financiële inkomsten -/- kosten 78,2 162,5 afschrijving 56,7    60,9
giften, contributies vrienden 13,2 1,7 belasting, verzekering 39,4    32,4
donaties, legaten 28,0 27,5 activiteiten, bibliotheek 0,0 5,1
overige inkomsten 5,5 10,3 kosten vrijwilligers 8,9      8,8
overige kosten terrein 30,7    13,4
kantoorkosten 3,0      2,9
overige kosten 13,7    7,9
verlies / winst -22,5  27,5
Totaal 269,7 333,7 269,7 333,7


Toelichting bij de staat van ontvangsten en uitgaven

Het ITC heeft de afgelopen jaren steeds een fors verlies geleden vanwege de hoge onderhoudskosten om het terrein in stand te houden en te moderniseren. Door de (financiële) inkomsten van het Endowment Fund wordt getracht inkomsten en uitgaven meer in balans te brengen. In 2021 waren de beleggingsresultaten exceptioneel. In 2020 en 2021 is de impact van Corona zichtbaar door aanzienlijk lagere verhuurinkomsten dan begroot. Daarnaast zijn de onderhoudskosten hoger dan in voorgaande jaren. Er is gebruik gemaakt van het feit dat de gebouwen leeg stonden. De accommodaties worden – naast het gebruik voor de theosofische activiteiten – ook aan verschillende andere spirituele organisaties verhuurd, die ieder werken volgens dezelfde kernwaarden van het ITC. Op deze wijze wordt de rol van het ITC versterkt, als een actief en inspirerend spiritueel centrum, dat bijdraagt aan de dienst in de wereld en de verheffing van de mensheid.

Verslag van activiteiten

Het ITC organiseert seminars en retraites, al dan niet met partners, zoals Theosofische Vereniging in Nederland (TVN). Hiervoor wordt verwezen naar Centre News, dat ieder kwartaal naar Vrienden van het ITC en belangstellenden wordt verzonden. Voor komende activiteiten wordt verwezen naar activiteitenagenda op deze website.

Upcoming Events

Situs Togel 4D Bo Togel Bandar Togel Deposit Pulsa Agen Togel Deposit Ovo Togel Bet 100 Perak Bandar Togel Terbesar Toto Togel Bandar Togel Daftar Bandar Togel Terbesar agen togel deposit ovo situs togel 4d Slot Bonus 100 Situs Judi Slot Terbaik Slot Gacor Slot Pragmatic Link Slot Gacor Dingdong Togel Slot Deposit Pulsa Situs Slot Judi Online Agen Slot Online BO Togel 5 Bandar Togel Terpercaya Agen Togel Bet 100 Perak Agen Togel Resmi Bandar Togel Deposit Pulsa Situs Togel Terbesar Bandar Darat Togel Togel Toto Online Togel Singapore BO Togel Bet 100 Perak Agen Togel Deposit Pulsa Situs Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta 10 Situs Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya Situs Slot Deposit Pulsa Agen Slot Online Togel Hari Akun Slot Bet Slot Game Bonus New Member 100 Agen Togel terpercaya 10 Situs Togel Terpercaya Agen Togel Online Agen Togel Singapore Togel Toto Macau Situs Togel Terpercaya 10 Situs Togel Terpercaya Situs Togel Situs Togel BRI Online 24 Jam situs togel dan slot SITUS TOGEL DEPOSIT VIA DANA 5 bandar togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya BANDAR TOGEL HADIAH 4D 10 JUTA Situs Slot Bet 100 Perak situs bandar togel terpercaya Bandar Togel Deposit Pulsa Situs Slot Situs Slot deposit Pulsa Agen Slot Dan Togel Toto Slot Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta Situs Togel Online Situs Slot Togel Terlengkap Agen Slot BO Togel Agen Togel Online Situs Bandar Togel Dan Slot Situs Togel Slot Gacor Bandar Togel Lengkap Situs Slot 5 Bandar Togel Terpercaya Bo Togel dan Slot 5 Bandar Togel Terpercaya Judi togel Togel Hadiah 2D 100rb Bandar Togel Dan Slot Togel Bet 100 Lotre Togel bandar darat togel 5 bandar togel terpercaya Situs Togel Terpercaya bandar judi terpercaya Bandar Togel Terbesar Bandar Togel Online bandar togel bandar togel terpercaya hadiah terbesar judi togel bandar togel terbesar situs judi online bandar togel terbesar Togel Online Bandar Togel Bolak Balik Dibayar Bandar Togel Lengkap situs togel Bandar Togel bandar togel hadiah terbesar judi togel Bandar Lotre Togel Togel Kamboja Dingdong Togel Bandar Togel Terbesar dan Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Situs Bonus New Member Slot Gacor 10 Situs Bandar Togel Slot Online Agen Slot Online Slot Pragmatic Slot Pragmatic Slot Resmi Bo Togel Situs Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya Agen Bo Togel Agen Judi Slot Online Terpercaya Situs Slot Gacor Mesin Slot Bandar Togel dan Slot Agen Judi Slot Pragmatic Slot Online Via Dana Situs Game Slot Online Bandar Togel Slot Bandar Togel dan Slot Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4d 10 Juta Bo Togel Bandar Togel Deposit Pulsa Slot Pragmatic 5 Bandar Togel Terpercaya Bandar Darat Togel Bandar Togel Dan Slot Bandar Togel Hadiah 2d 100rb Bandar Togel Lengkap Bandar Togel Online Bandar Togel Terbesar Daftar Bandar Togel Tertua Agen Slot Bonus 100 Agen Togel Mesin Slot BANDAR TOGEL HADIAH 2D 100RB Bandar Togel 77 5 Bandar Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya 2022 Situs Judi Slot Terbaik Bandar Darat Togel Bandar Lotre Togel Bandar Togel Bet 100 Rupiah Bandar Togel Bet 100 Bandar Togel Hadiah 4d 10 Juta Terpercaya BANDAR TOGEL HADIAH 4D 10 JUTA BANDAR TOGEL TERPERCAYA HADIAH TERBESAR BANDAR TOGEL LENGKAP Bandar Togel Hadiah Full Togel Online Bandar Togel Resmi Situs Slot Online Bandar Judi Slot Online Daftar Bandar Togel Tertua BANDAR TOGEL TERPERCAYA AGEN JUDI SLOT ONLINE TERPERCAYA DAFTAR JUDI SLOT ONLINE Slot Pragmatic BO JUDI SLOT ONLINE DAFTAR SITUS SLOT GACOR Nama Nama Situs Judi Slot Online Terpercaya Togel China SITUS JUDI SLOT DEPOSIT PULSA Situs Slot Deposit Pulsa Togel Kamboja AGEN SLOT ONLINE Slot Bonus New Member 100 LINK BO TERPERCAYA SITUS SLOT GACOR Slot Gacor Agen Judi Slot Online Resmi DAFTAR NAMA NAMA SITUS JUDI SLOT ONLINE AGEN TOGEL RESMI DEPOSIT PULSA Agen Judi Slot Gacor SLOT ONLINE KUMPULAN NAMA SITUS SLOT ONLINE TERPERCAYA Bandar Togel dan Slot Togel Bandar Darat BANDAR TOGEL TERBESAR BANDAR TOGEL TERPERCAYA Agen Slot Online Situs Slot Deposit Pulsa Situs Judi Online Situs Slot Online Situs Judi Togel Situs Judi Slot Online Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya Toto Slot Agen Judi Slot Online Situs Slot Terbaru Togel Deposit Pulsa Slot Online Situs Judi Slot Online Terpercaya Slot Pragmatic Bandar Togel Bet 100 Perak Situs Slot Slot Deposit Pulsa Slot Mpo Situs Judi Slot Online Slot Online Terbaik dan Terpercaya Game Slot Agen slot dan Togel Agen Judi Slot Online Terpercaya Togel dan Slot Agen Togel Slot Gacor Slot Gacor Bo Togel Slot Online Sultanplay Situs Judi Slot Online Situs Mpo Slot Gacor Slot PG Soft Slot Online Sultanplay Agen Judi Slot Online 10 Situs Togel Terpercaya Bandar Togel Akun Togel Resmi Togel Macau Togel Kamboja Slot Deposit 5000 Slot Terpercaya Togel Singapura Toto Macau Nama Nama Situs Slot Online Bandar Togel Kamboja Bandar Togel Terpercaya Agen Slot Agen Judi togel Resmi Situs Togel Terpercaya Situs Togel Terbesar Bandar Toto Terpercaya Agen Slot Gacor Togel Hongkong Judi Slot Online Hondatoto Ojktoto judi togel Bandar Togel Togel Bet 100 Rupiah Slot Online Situs Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya SITUS TOGEL RESMI Situs Togel Terpercaya Situs Togel Terbesar 10 Situs Togel Terpercaya Situs Togel Bandar Togel Situs Togel Terbaik Situs Togel Deposit Pulsa Togel Online Situs Togel BANDAR JUDI TOGEL Bandar Togel Online Daftar Bandar Togel Terbesar dan Terpercaya Situs Togel Resmi SITUS TOGEL TERBESAR DAN TERPERCAYA Situs Togel Terpercaya 10 Situs Togel Terpercaya Situs Judi Togel Nama Situs Togel Terpercaya Situs Togel Situs Togel Terpercaya Bandar Togel Resmi BANDAR TOGEL TERBAIK Bandar Togel Terpercaya Togel Hadiah Prize 123 BANDAR TOGEL RESMI Bandar Togel Terbaik Bandar Togel Terpercaya Mesin Slot Bo Togel Bandar Togel Resmi Bandar Togel Terpercaya Slot Online Bo Togel Togel Seratus SITUS TOGEL Togel Terpercaya Slot Gacor togel online Situs Togel Bandar Togel Terpercaya Bo Togel Togel Kamboja Situs Slot Agen Toto Terpercaya Situs Togel Resmi Togel Online Situs Togel Resmi SITUS TOGEL Toto Togel Agen Togel Online Slot Hacker Slot Online Slot Deposit Pulsa Slot 4D Judi Slot Terpercaya Agen Slot Terpercaya Slot Online Pragmatic Play Situs Togel Agen Togel Slot Online Agen Slot Online Slot Gacor Slot Online Situs Judi Slot Online Agen Togel dan Slot Situs Judi Slot Gacor Bandar Togel Resmi Agen Slot SITUS TOGEL RESMI Situs Togel Terpercaya Slot Online Bandar Togel Online Situs Judi Slot Online Situs Slot Resmi 10 Situs Slot Online Terpercaya Bandar Judi Slot Online Situs Judi Slot Online Situs Slot 4D Situs Togel Bo Togel 10 situs togel terpercaya Akun Togel Resmi Bo Togel Togel Terpercaya Situs Togel Terbaik Agen Judi Togel Togel Singapore Togel Online Agen Judi Togel BO Toto Situs Togel Agen Judi Slot Togel Singapura Bo Togel Toto Togel Bo Togel Bo Togel Bandar Togel Online Bandar Togel Terpercaya Togel Deposit Via Dana Situs Slot Resmi Bandar Darat Togel Bo Togel Terpercaya Agen Togel Terbesar Togel Online Bandar Darat Daftar Bandar Togel Tertua Togel WAP Agen Togel Terpercaya Situs Togel Bandar Togel Online Togel Online Agen Togel Hadiah 4d 10 Juta Terpercaya Situs Judi Togel Online 10 Bandar Togel Terpercaya Situs Judi Slot Bandar Togel Hadiah 2D 100rb Agen Judi Slot Nama toto togel Slot Online AGEN SLOT DAN TOGEL Agen Slot Dan Togel Agen Togel Resmi Togel Online Agen Slot Terpercaya Bandar Togel Hadiah Terbesar Toto Macau TOGEL SINGAPORE Bandar Togel Online Hadiah 4d 10 Juta Terpercaya Situs Judi Slot Online Situs Slot Slot Online Bandar Judi Slot Online Situs Judi Slot Online Situs Slot Nama Toto Togel Bandar Togel Judi Online Situs Togel Terpercaya 10 Bandar Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Slot Online Togel Toto Bo Togel Situs Togel Bo Togel Agen Togel Online Bo Togel Bo Togel Judi Togel Bo Togel Judi Online Toto Online Agen Togel Resmi Bo Togel Terpercaya Bandar Darat Bo Togel Bandar Togel bandar togel online Bo Togel Slot Online Bandar Togel Terpercaya Judi Togel Togel Cambodia Bo Togel Togel Agen Togel Resmi Slot Online 5 Bandar Togel Terpercaya Agen Togel Terbesar Togel Online Slot Online Bo Togel Bandar Togel Terpercaya Slot Game Bandar Togel Bo Togel 10 situs togel terpercaya Agen togel terpercaya Bo Togel Situs togel Bandar togel Bo Togel Togel Online situs judi slot bandar togel terpercaya Togel Online Toto togel