SMALLE BANNER LOGES EN CENTRA TVN

Plaatselijke afdelingen van de

Theosofische Vereniging in Nederland

Plaatselijke afdelingen:

Amersfoort
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Den Haag
Groningen
Haarlem
Leeuwarden / Wolvega
Naarden
Nijmegen
Roermond
Rotterdam
Utrecht
Zeeland
Zwolle

De Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) heeft afdelingen in verschillende plaatsen. In deze plaatselijke afdelingen, die loge of centrum genoemd worden, worden cursussen, lezingen, gespreks- of studieavonden en meditatieavonden gehouden, voor leden en belangstellenden. Het woord loge betekent werkplaats: een plek waar men werkt aan het eigen innerlijk.

Diverse soorten activiteiten vinden plaats, zoals:

  • Lezingen: gehouden door diverse sprekers (soms theosofisch georiënteerd, soms anders) over spirituele of religieuze onderwerpen.
  • Cursussen: ter inleiding in theosofische begrippen of een vervolg daarop.
  • Gespreks- en studieavonden: vaak wordt een spiritueel of theosofisch boek gelezen of bestudeerd en gezamenlijk in een groep besproken; het gesprek gaat onder andere over hoe het dagelijks leven door de nieuwe inzichten veranderd en beïnvloed wordt.
  • Meditatieavonden: worden op verschillende wijzen georganiseerd.
  • Feestdagen: Meestal worden enkele van de theosofische feestdagen gevierd. In heel de wereld wordt op of rond 8 mei de sterfdag van H.P. Blavatsky herdacht op Witte Lotusdag. Vaak wordt rond 21 december het Lichtfeest gevierd – een vieren van het licht dat weer terug komt (een soort kerst dus).

Bibliotheek: Een aantal plaatselijke afdelingen heeft een eigen bibliotheek met boeken over diverse spirituele en religieuze onderwerpen.

Voor meer informatie en het actuele programma van een afdeling verwijzen wij u graag door naar de website van de TVN.

Upcoming Events