SMALLE BANNER LIBRARY

Welkom in de bibliotheek van het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC)

De bibliotheek op het ITC omvat een collectie van ongeveer 8500 boektitels, tijdschriften en DVD’s, op het gebied van esoterie en spiritualiteit. Theosofische literatuur vormt de kern van de collectie. De bibliotheek werkt nauw samen met de bibliotheek van de Theosofische Vereniging in Amsterdam, de oudste en grootste openbare esoterische bibliotheek in ons land, met bijna 26.000 titels.

ITC: spiritueel studie en retraite centrum in het bos
Het ITC heeft als de missie de mensheid te dienen door mensen uit te nodigen om aan het proces van innerlijke transformatie te werken. In bredere zin leidt dit tot regeneratie van de mensheid. Er zijn cottages te huur om meerdere dagen of weken achtereen te kunnen werken. Bezoekers, spirituele groepen en bewoners helpen de stilte op het terrein te handhaven. Dit kan leiden tot de ervaring van diepere lagen van innerlijke stilte. De natuur op het Centrum vormt hierbij een bijzondere component.

Bibliotheek ITC; voor interne activiteiten en openbaar toegankelijk

De bibliotheek heeft een belangrijke functie binnen het kader van activiteiten op het Centrum. Daarnaast is de bibliotheek ook openbaar toegankelijk. Iedereen die geïnteresseerd is in de diverse vormen van esoterie en spiritualiteit is welkom. De laatste jaren is de collectie uitgebreid met de bibliotheek van de priesteropleiding van de Vrij Katholieke Kerk (VKK) en van de Boeddhistische retraite organisatie Sangha Metta.

Het lenen van boeken
Het lenen van boeken is gratis en voor iedereen mogelijk. Je hoeft nergens lid van te zijn. De eerste keer wordt gevraagd je te legitimeren. Je krijgt dan ook het uitleenreglement. De uitleentijd bedraagt maximaal 3 maanden, dus je krijgt rustig de tijd met de boeken.

Plaats en openingstijden
De bibliotheek is gevestigd in de Besant Hall van het ITC, Meentweg 9 1411 GR, Naarden. Ingang langs het pad naar de kapel, zie borden library en chapel. Tijdens activiteiten georganiseerd door het ITC is de bibliotheek voor de deelnemers geopend. Organisaties kunnen tijdens hun activiteiten na overleg de sleutel van de bibliotheek krijgen.

Voor meerdaagse individuele studie en meditatie in de cottages is de bibliotheek ook beschikbaar. Verder is de bibliotheek elke woensdagmiddag geopend, officieel van 14.00 tot 16.00. Tijdens de openingsuren is de bibliotheek telefonisch bereikbaar op 035-6945781. De bibliotheek heeft een eigen email adres: bibliotheek@itc-naarden.org.

In de Besant Hall is een boekhandel aanwezig van de Theosofische Vereniging in Nederland, evenals een collectie tweedehands boeken. Er zijn in de bibliotheek PC’s met internetverbinding aanwezig.

Medewerkers heten je welkom
De medewerkers van de bibliotheek helpen je graag bij vragen over specifieke literatuur of specifieke onderwerpen. Vaak zijn er interessante gesprekken over theosofie, esoterie en spiritualiteit, desgewenst onder het genot van een vers gezette kop thee.

Catalogus is ook thuis te raadplegen
De bibliotheek van ITC is aangesloten bij de centrale digitale catalogus van de bibliotheek van de Theosofische Vereniging in Amsterdam. De catalogus is ook thuis te raadplegen via de website van de Theosofische Vereniging in Nederland: https://www.theosofie.nl/bibliotheek/catalogus/. Je kan daar zoeken op titel op schrijver of op onderwerp.


Vier hoofdrubrieken
De collectie is ingedeeld in vier hoofdrubrieken:

Theosofie
Religie
Esoterie
Randgebieden

Naast boeken en DVD’s is er een collectie van theosofische en aanverwante tijdschriften, waaronder Theosofia, The Theosophist, De Vrij Katholiek, het Ster Bulletin, The International Star Bulletin, The Herald of the Star, en St. Michael's News.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste rubrieken en sub-rubrieken.

1 THE - Theosofie
De bibliotheek heeft een consistente kerncollectie van theosofische boeken. De bekende theosofische auteurs als H.P. Blavatsky, A. Besant en C.W. Leadbeater zijn ruim vertegenwoordigd.

Rubriek Omschrijving Belangrijke sub-rubrieken en auteurs
THE-1 Eerste generatie auteurs Blavatsky, Sinnett, Judge, Subba Row, Mahatma brieven
THE-2 Latere auteurs Besant, Leadbeater, Hodson, Mead, Mehta, Taimni
THE-3 Andere dan Adyar auteurs Tingley, de Purucker, Barborka
THE-4 Geschiedenis Geschiedenis TS, biografieën Blavatsky, Olcott, Besant

2 ESO - Esoterie
Esoterie is een breed gebied, waar de collectie slechts een beperkt deel van kan bestrijken. Vooral die boeken zijn opgenomen die voldoende diepgang hebben voor serieuze studie, die vaak ook een bredere visie vertegenwoordigen. Helaas zijn op het gebied van de esoterie veel boeken verschenen die niet aan onze kwaliteitscriteria voldoen.

Rubriek Omschrijving Belangrijke sub-rubrieken en auteurs
ESO-1 Occultisme Occultisme, Saint Germain, Manley P. Hall
ESO-2 Magie Magie, Dion Fortune, Hekserij
ESO-4 Vrijmetselarij Geschiedenis, ritualen, symboliek, interpretatie
ESO-5 Rozenkruisers Oude Rozenkruisers, Amorc, Max Heindel, Lectorium
ESO-6 Franse esoterie Franse esoterie, Eliphas Levi,
ESO-7 Joodse mystiek Kabbala, Tarot, Henoch, Zohar
ESO-8 Alchemie Alchemie, Paracelcus
ESO-9 Antroposofie Steiner, overige schrijvers, christengemeenschap
ESO-10 Alice Bailey Bailey, overige auteurs
ESO-11 Gurdjieff Gurdjieff, Ouspensky, Bennett
ESO-12 Soefisme Inayat Khan e.a., Mazdaznan
ESO-14 Diverse westerse esoterie Boehme, Bo Yin Ra, Cayce, Brunton, Agni-Yoga, Prophe

3 REL - Religie
De tweede doelstelling van de Theosofische Vereniging moedigt de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap aan. Van oudsher hebben de oosterse religies, met name het hindoeïsme en boeddhisme, veel belangstelling gekregen. De bestudering van het christendom heeft met name een plaats gekregen in de VKK, ontstaan in de schoot van de Theosofische Vereniging. De collectie heeft daardoor een focus gekregen op deze religies. De belangrijkste geschriften van de grote religies zijn aanwezig, vaak ook in de oorspronkelijke talen.

Rubriek Omschrijving Belangrijke sub-rubrieken en auteurs
REL-1 Wereldgodsdiensten Overzichten, Encyclopedieën
REL-2 Godsdienstwetenschap Godsdienstwetenschap, Eliade, Frazer, Mystiek.
REL-3 Diversen godsdiensten
REL-4 Mysteriën Egyptisch, Grieks, Pythagoras, Romeins,
REL-5 Gnostiek Quispel, Van de Broek
REL-6 Christendom Chr. Mystiek, VKK, Gesch. Jezus, Esoterisch Christendom
REL-7 Judaïsme Judaïsme, Essenen
REL-8 Islam
REL-11 Indiase religies Bhagavad Gita, Upanishads, Veda’s, Patanjali, Yoga, guru’s
REL-12 Boeddhisme Canonieke geschriften, Tibetaans Boeddhisme, Zen
REL-14 Chinese godsdiensten I Ching, Taoisme, Confucius
REL-20 Diverse stromingen Vimala Thakar, Bhagwan Rajneesh, J. Krishnamurti 

4 RAN – Randgebieden
De derde doelstelling van de Theosofische Vereniging heeft betrekking op onverklaarde natuurwetten en vermogens die in de mens latent aanwezig zijn. De collectie omvat boeken over een breed terrein van filosofie, wetenschap, psychologie, en veel paranormale onderwerpen. Parapsychologie is het belangrijkste onderdeel op dit gebeid.

Rubriek Omschrijving Belangrijke sub-rubrieken en auteurs
RAN-1 Kunst Literatuur, muziek, romans, Corelli, reisbeschrijvingen
RAN-2 Filosofie, wetenschap Filosofie, wetenschap, Plato
RAN-3 Psychologie Parapsychologie, Jung, dromen, na dit leven, helderziendheid
RAN-4 Symboliek Graal, meetkunde, sprookjes,
RAN-5 Gezondheid Voeding en kruiden
RAN-6 Buitengewone ervaringen Spiritisme, magnetisme, aura’s, profetieën, reïncarnatie
RAN-7 Astrologie en overige Geboorte, esoterische en medische astrologie, meditatie
RAN-8 Mysterieuze verschijnselen Atlantis, piramides

Het Internationaal Theosofisch Centrum
Het ITC is een van de drie internationale centra van The Theosophycal Society, met haar hoofdkwartier in Adyar, bij Chennai in India. Ieder verblijf op het ITC is bedoeld om innerlijke stilte, vrede en een harmonieus leven te bevorderen. Daarom is roken en het gebruik van drugs op het terrein niet toegestaan, wordt er geen alcohol gedronken en alleen vegetarisch gegeten.

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  • Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  • Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  • Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De missie van de Theosophical Society (Adyar)
Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht en verwerkelijken van tijdloze wijsheid en spirituele zelftransformatie, gebaseerd op de eenheid van alle leven.

Opening Hours
Wednesday afternoons at 14.00-16.00 hrs. Every year in August the Library is closed.

Contact
Contact the library by email: bibliotheek@itc-naarden.org or by telephone: +31 (0)35 694 57 81, only when the library is open, or outside opening hours call librarian Ingmar de Boer +31 (0)35 694 01 80.

National Library
It is also possible to become a member and borrow books from the national Theosophical Library in Amsterdam.

Upcoming Events