Latente Vermogens in de Mens

evenement van TVN en ITC-Naarden

Het evenement “Latente Vermogens in de Mens” van 11 december 2021 kon helaas niet doorgaan wegens de strengere maatregelen tegen de verspreiding van het Corona virus en zal op een datum in 2022 worden ingehaald.

Latente Vermogens in de Mens, een reeks programma’s over buitengewone ervaringen en energieën in de 0ntwikkeling van de mens.

Uit onderzoek blijkt dat 51% van de bevolking in westerse landen buitengewone ervaringen heeft gehad, zoals helderziendheid, telepathie, lucide dromen, bijna-dood ervaringen, contact met overleden dierbaren, en mystieke, spirituele en esthetische ervaringen. Hoe bijzonder die ervaringen ook kunnen zijn, in sociologisch opzicht zijn ze heel normaal. Ze maken niet alleen massaal deel uit van de postmoderne wereld waarin wij leven, maar ook van de wijsheidtradities van alle culturen. Onderzoek naar dit soort ervaringen is sinds de oprichting van de Theosophical Society in 1875 een van haar doelstellingen. In een reeks van seminars en studiedagen wordt onderzocht wat nieuwe inzichten in wetenschap, religie, filosofie en therapie kunnen bijdragen aan een verdiepende verkenning van latente vermogens die in ons sluimeren.

Buitengewone ervaringen

In buitengewone ervaringen kunnen bekende grenzen wegvallen (tijd en ruimte, onze individualiteit, ons fysieke lichaam), waarna een onbekend terrein betreden wordt (voorbij dood en geboorte, ongewoon sterke empathie, mystiek). Mensen kunnen dit beleven als kennismaking met een verdieping van inzicht in de eigen persoonlijkheid, de wereld en de kosmos waarin wij leven. Deze ervaringen kunnen iets kleins zijn, als een knipoog van het universum, bijvoorbeeld als je weet wie je belt als je de telefoon hoort. Maar ook kunnen deze ervaringen overweldigend zijn, inzicht gevend en/of beangstigend. Ze kunnen zich spontaan voordoen of het resultaat zijn van een doelgerichte voorbereiding, al dan niet spiritueel. Het is belangrijk de verschillende aspecten van deze ervaringen tegen het licht te houden, en ze te integreren in ons leven. Dit is niet alleen van belang voor hen die deze ervaringen hebben ondergaan, maar ook voor spirituele begeleiders en psychologen die met vragen hierover geconfronteerd worden.

Buitengewone ervaringen en bijzondere vermogens

Sommige ervaringen, zoals helderziendheid, zijn het gevolg van bijzondere vermogens die latent in de mens aanwezig zijn en zich spontaan presenteren. Anderzijds kunnen vermogens worden ontwikkeld. De wijsheidtradities geven aan dat alleen vermogens die het gevolg zijn van innerlijke transformatie heilzaam zijn. Dit is een geleidelijk proces. Forceren is niet wenselijk of zelfs gevaarlijk.

Het programma

Doel van het programma is verdieping van ons inzicht in deze bijzondere ervaringen door verbinding te zoeken met de rationele structuren van hedendaagse wetenschap en met wat ons in de wijsheidstraditie is overgeleverd.

Theosofie biedt een veilige omgeving om deze onderwerpen te bestuderen

Theosofie, of goddelijke wijsheid, is een verborgen kennis en ook de kennis van het verborgene. Alles wat door de zintuigen wordt waargenomen heeft een verborgen diepte. Het oppervlak van voorwerpen, hun uiterlijke horizon, is slechts de grens. De ontwikkeling van spirituele intuïtie is nodig om een synthese tussen innerlijk en uiterlijk te realiseren. Dit vraagt om een veilige omgeving en concepten waarbij eenieder voor zichzelf deze synthese kan ontwikkelen.

Vragen die aan de orde komen:

• Zijn de besproken fenomenen regressieverschijnselen (terugkeren naar een
eerdere fase van de levensontwikkeling) of mogelijkheden van de toekomstige mens?
• Ervaringen kunnen de persoonlijkheid overstijgen, of juist door aspecten van
de persoonlijkheid worden ingegeven, zoals emotie, wenselijkheid, fantasie et
cetera. Hoe herken je het verschil?
• Hoe verhoudt dit zich tot innerlijke transformatie?
• Wat zijn de religieuze, filosofische, psychische (klinische) en culturele implicaties van deze ervaringen?
• Draagt de studie van deze ervaringen bij tot een beter begrip van onze spirituele en sociale uitdagingen?

Lees meer over het eerstvolgende evenement in deze serie op 19 februari 2022: De Dood als deel van het Leven.

Covid beleid tijdens de studiedagen, noodzaak om tijdig in te schrijven

Ook voor de gezondheid van onze deelnemers willen we een veilige omgeving bieden. We volgen onverkort het overheidsbeleid voor evenementen en theaterzalen met vaste zitplaatsen. De wisselende situatie in deze kan betekenen dat we ons programma moeten aanpassen. Houdt onze site bij voor het al of niet doorgaan van onze programma’s. Alle deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd. Dat betekent ook dat het noodzakelijk is om tijdig in te schrijven.
Inschrijven kan via dit inschrijfformulier (Word).

DOWNLOAD HIER DE ALGEMENE FOLDER: Latente Vermogens in de Mens

DOWNLOAD HER DE PDF: De  Dood als deel van het Leven

Events

Upcoming Events