Latente Vermogens in de Mens: “Werken met energieën”

Besant Hall Meentweg 9, Naarden, Noord-Holland

Een reeks programma’s over buitengewone ervaringen en energieën in de ontwikkeling van de mens. Bijzondere energieën zijn altijd latent aanwezig en trekken veel aandacht. We zijn als mens in staat hiermee in contact te komen, en hiermee te werken. Soms zijn ze het gevolg van buitengewone ervaringen, soms ingebed in een spirituele traditie. Een actieve toepassing is alleen verantwoord binnen bepaalde randvoorwaarden. Van fundamenteel belang is de intentie van de

Continue reading

Latente Vermogens in de Mens: “Het boven natuurlijke”

Besant Hall Meentweg 9, Naarden, Noord-Holland

Een reeks programma’s over buitengewone ervaringen en energieën in de ontwikkeling van de mens. Er is meer tussen hemel en aarde … Deze uitspraak opent een onbegrensd gebied dat de dagelijkse ervaringen overstijgt. Een breed terrein, gebaseerd op ervaringen, geloof, emoties et cetera. Tijdens deze dag wordt stilgestaan bij een aantal aspecten die betrekking hebben op onze eigen relatie tot het bovennatuurlijke. Binnen het kader van deze reeks studiedagen worden

Continue reading