Latente Vermogens in de Mens: “Werken met energieën”

October 31, 2021
Besant Hall, Naarden, Noord-Holland, 1411 GR

Een reeks programma’s over buitengewone ervaringen en energieën in de ontwikkeling van de mens. Bijzondere energieën zijn altijd latent aanwezig en trekken veel aandacht. We zijn als mens in staat hiermee in contact te komen, en hiermee te werken. Soms zijn ze het gevolg van buitengewone ervaringen, soms ingebed in een spirituele traditie. Een actieve toepassing is alleen verantwoord binnen bepaalde randvoorwaarden. Van fundamenteel belang is de intentie van de … Continue reading Latente Vermogens in de Mens: “Werken met energieën”